Навоий ғазаллари

ҒАЗАЛЛАР

Меҳр кўп кўргуздум, аммо меҳрибоне топмадим,

Жон басе қилдим фидо, ороми жоне топмадим.


ўам била жонимға еттим ғамгусоре кўрмадим,

Ҳажр ила дилхаста бўлдум, дилситоне топмадим.


Ишқ аро юз минг маломат ўқиға бўлдум нишон, 

Бир камон абруда тузлукдин нишоне топмадим.


Кўнглум ичра сарв ўқдур, ғунча пайкон, гул тикан 

Даҳр боғи ичра мундоқ гулситоне топмадим.


Ҳусн мулки ичра сендек шоҳи золим кўрмадим, 

Ишқ кўйида ўзумдек нотавоне топмадим.


Кўп ўқудум Вомиқу Фарҳоду Мажнун қиссасин, 

Ўз ишимдин булъажаброқ достоне топмадим.


Ул амон ичинда бўлсун, эй Навоий, гарчи мен

Бир замон ишқида меҳнатдин амоне топмадим.


Табъ ганжидин маони хурдасин, юз қатла ҳайф 

Ким, нисор этмакка шоҳи хурдадоне топмадим.

***

Ичимдаги ёшурун ғамки, айта олмасмен,

Бир ўт солур манга ҳар дамки, айта олмасмен.


ўамики, ўлсам эмас айта олмағи мумкин. 

Агарчи ўлтурур ул ҳамки, айта олмасмен.


Десамки, дардини дей, ишқи илги бўғзумни 

Тутар анинг кеби маҳкамки, айта олмасмен.


Не нукта ишқдин айтай десам, мени ул шўх

Қилур анинг кеби мулзамки, айта олмасмен.


ўаминг ниҳон мени ўлтурди зулм тиғи била, 

Эрур букун манга мотамки, айта олмасмен.


Кетур пиёлаки, иш сиррини ҳакими азал 

Анингдек айлади мубҳамки, айта олмасмен.


Навоий айтсун ўз дардиники, дард мени 

Қилибтур ул сифат абкамки, айта олмасмен.


Мавзуга оид:
Ҳикматлар

Ҳикматлар

  • 05 фев, 13:53