Ta'lim fidoyilari TASHABBUSKOR USTOZ

O'qituvchilik - bu fidoiylikni talab qiladigan mashaqqatli  kasb. Bu kasbni tanlaganlar jasur  insonlardir. Chunki ular nafaqat shogirdlariga bilim beradi,balki  ularni ezgu ishlarga  chorlaydi. Mana shunday fidoyi, jonkuyar va tajribali  ustozlarimizdan  biri - Sharofboy  Raimqulovdir. Ustoz 2005-yildan buyon 5-umumiy o'rta  ta'lim  maktabida O'IBDO' lavozimida ishlab kelmoqda. Sh.Raimqulov  maktabni  hayotining bir parchasi deb biladi, uning obro'-e'tibori, ravnaqi  hamda  kelajagiga   hayotini bag'ishlagan, buning   uchun o'zining vaqtini, umrini, kuchini va hatto sog'lig'ini ham ayamagan,o'ziga ham, o'qituvchilarga ham talabchan, tashabbuskor rahbardir.
Ta'lim-tarbiya jarayonini zamon bilan hamnafas tarzda olib borishimiz bugungi kun talablaridan biriga aylanmoqda. Buning uchun  biz o'qituvchilardan darslarimizda  AKTdan, yangi pedagogik texnologiya va metodlardan, didaktik topshiriqlardan, o'quv  filmlaridan o'rinli  foydalanishimiz, o'zimiz ham yangi metod, o'yin, usul, didaktik  topshiriqlar yaratib, dars jarayoniga tatbiq qilishimiz   talab  etiladi. Shu maqsadda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Sh.Raimqulov  tashabbusi bilan fevral oyida ochiq darslar oyligi tashkil qilindi. Bu oyning har bir kuniga barcha fanlardan ochiq darslar jadvalini tuzib, darslarida AKT vositalaridan,original ko'rgazmalardan, o'zlari yaratgan yangi metod, o'yin, usul,   didaktik  topshiriqlardan foydalanishi lozimligiga alohida urg'u berildi.
Fevral oyining har bir kunida jadval asosida ochiq darslar bo'lib o'tdi. O'qituvchilar bor mahoratini ishga solib, darslarida AKT vositalaridan, original ko'rgazmalardan, o'zlari  yangi metod, o'yin, usul, didaktik topshiriqlar yaratib, dars jarayonlarida foydalandi. Fan o'qituvchilari darslarini boshqa fanlar bilan aloqadorlikda tashkil qilish, sinf o'quvchilarini guruhlarga bo'lishda ham o'zgacha usullardan foydalanish orqali o'quvchilarning  qiziqishlarini oshirishga harakat qilishdi. Ushbu oyda o'tilgan ochiq darslarning barchasi Sh.Raimqulov va mutaxassis o'qituvchilar tomonidan kuzatildi va tahlil qilindi. O'qituvchilarning yutuq va kamchiliklari aytilib, tegishli tavsiyalar berildi. Maktabda o'tkazilgan ochiq darslar yakuniga ko'ra X.Fayziyeva, M.O'roqova, Sh.Oripova, R.Ochilova, G.Haydarova, Z.Yusupova, M.Xonnazarova, D.Quvondiqova, M.Halilova, F.Haydarova-larning darslari namunali deb topildi.
Darhaqiqat, maktabimizda bu kabi tadbirlar muntazam ravishda o'tkazib turiladi. Negaki, o'qituvchi dars samaradorligini oshirish uchun doimo o'z ustida ishlashi, o'tilayotgan har bir dars mashg'ulotini zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda tashkil etishi lozim. O'qituvchi shundagina o'quvchilarni o'z faniga qiziqtira olishi, mehr-muhabbat uyg'otishi mumkin. Buni yaxshi anglagan tajribali pedagog Sh.Raimqulov bu aqidaga o'zi amal qilish bilan bir qatorda, o'qituvchilardan ham doimo talab qilishni o'zining vazifasi deb biladi.                     
Iroda QARSHIYEVA,
         5-maktabning geografiya fani o'qituvchisi.