Рўйхатга олишнинг турли босқичлари учун оқибатлар

Рўйхатга олиш усулини танлаш тўғрисидаги қарор режалаштиришнинг иложи борича дастлабки босқичларида турли хил муқобилларнинг харажатлар, олинган маълумотларнинг сифати ва уларни амалда қўллаш имкониятларини синчковлик билан синаб кўриш асосида қабул қилиниши керак. Ҳатто анъанавий равишда битта усул қўлланилганда ҳам, ҳозирги аҳолини рўйхатга олиш ва ўзгарувчан техник эҳтиёжлар асосида унинг нисбий афзалликларни мунтазам равишда қайта баҳолашни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Танлов эрта босқичда амалга оширилиши керак, чунки рўйхатга олиш бюджети, ташкилий тузилма, рўйхатга орлишни тарғибот ишларини амалга ошириш режаси, кадирлар тайёрлаш дастури, рўйхатга олиш варақаси тузилиши ва маълум даражада тупланиши мумкин бўлган маълумотлар айнан танланган усулга боғлиқ бўлади. Маълумотларни туплашни бир неча усулларидан фойдаланган ҳолда жамоатчилик томонидан қўлланиладиган усулларни қўллаб-қувватлашга ишонч ҳосил қилиш жуда муҳимдир, чунки жалб қилинган рўйхатга олувчилар сони ва шунга мос равишда харажатлар шунга боғлиқ.
Рўйхатга олиш даврининг муддати ва давомийлиги жуда муҳимдир. Асосий талаб белгиланган муддатларда аҳолини қамраб олиш ва тупланган маълумотларнинг сифати жиҳатдан энг мувофақиятли рўйхатга олиш имкониятларини таъминлашдир. Бу бир қатор омилларга боғлиқ бўлиши мумкин. Аввало, ноқулай ёки экстремал об-ҳаво шароитлари туфайли аҳоли пунктларига бориш қийин бўлган ёки рўйхатга олиш қийин бўлган мавсумдан қочиш керак.
Оқдарё туман статистика бўлими