"YOSHLAR - KELAJAGIMIZ VA ISTIQBOLIMIZ POYDEVORI"

Yoshlar - har bir yurt va millatning boyligi, buyuk salohiyati hamda kuch-qudrati  manbaidir. Yoshlar - har qanday jamiyatning ertasi. Ular tom ma'noda, O'zbekistonning eng katta boyligi, bebaho xazinasi hisoblanadi. Mamlakatimizda yoshlar masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, ularni yuksak   ma'naviyatli, zukko, bilimdon, yurt   taqdirini o'z  zimmasiga olishga qodir avlod sifatida voyaga yetkazish uchun zarur   shart-sharoitlar muhayyo qilingan. Bundan oqilona foydalanayotgan ertamiz egalari  yoshlarimiz  o'z   iste'dod va  salohiyatini  to'la   namoyon etib, hamma sohada   yuksak  natijalarni qo'lga  kiritishmoqda. 
Bu borada bugungi kunda kutubxona   sohasida ham yoshlar o`rtasida   kitobxonlikni  rivojlantirish maqsadida har bir oila, har bir mahallada yoshlarimiz ta'lim-tarbiyasiga eng asosiy  vazifa  sifatida qaralmoqda. Yoshlarni  xalqimizga yot va zararli bo'lgan salbiy  ta'sirlardan himoya qilgan holda, ularni millat va davlat taraqqiyotining kelajak   bunyodkori  etib tarbiyalash maqsadida yoshlar  o`rtasida turli xil tadbirlar tashkil etilmoqda.
Zero, inson hayoti  odob-axloq, ta'lim-tarbiya bilan bevosita  bog'liqdir. Kitob - eng odil do'st, beminnat   muallim, bebaho xazina. Dunyodagi eng zo'r kashfiyot  ham   kitobdir. Kitob bo'lmaganda buyuk   kashfiyotlarning qay  biri  ixtiro qilingan bo'lar edi? Kitobga  yo'ldosh   inson hayotning har qanday sinovini tafakkur bilan yengib o'ta oladi. U ong va qalbimiz ehtiyojini qondiribgina qolmay, ruhimizni ham tarbiyalab boradi, bizni    shaxs sifatida shakllantiradi. Kitobxonning   ma'naviyatida  bo'shliq bo'lmaydi. 
Mutolaa insonni hamisha ma'nan   yuksaltirgan. Bugungi axborot asrida   yoshlarimizning kitobga oshnoligi, mustaqil fikrlay olishi, mustahkam hayotiy pozitsiyaga egaligi kishini quvontiradi. Bugun hamma porloq kelajak yaratish istagi bilan harakat-da. Yurtimizda keng mutolaa maydonini yaratishga qaratilgan loyihalar, yaratilayotgan imkoniyatlar samarasidan kitobxonlarimiz safi millionlarga yetdi.  "Yosh kitobxon", "Eng yaxshi yosh kitobxon oila" kabi tanlovlarning tashkil etilishi, undagi g'oliblarning barchaga namuna bo'lgan   holda  yoshlarni o'z  ortidan ergashtira olishi  buyuk kelajak sari  tashlayotgan   istiqbolli  qadamimizdir. 
Ma'naviyatni yuksaltirish, yoshlar   o'rtasida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, kitob mutolaasi insonni ma'naviy kamolot  sari yetaklashini, insonni har tomonlama yetuk, komil shaxs sifatida shakllanishidagi o'rni nihoyatda   beqiyos-dir. Jumladan, sharq mutafakkirlari qarashlarida, g'oyalarida, asarlarida  inson kamoloti, ma'naviy  yetuklik, vatanparvarlik, ta'lim-tarbiya kabi masalalarda qimmatli ma'lumotlar berib o'tilgan. Ayniqsa, "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi   O'zbekiston  Respublikasi qonunining qabul qilinishi yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashning huquqiy mexanizmlarini yaratish sohasidagi   yangilik  bo'ldi.   4 bob, 33 moddadan iborat mazkur qonunda yoshlar huquq va erkinliklari tom ma'noda ta'minlangan, desak mubolag'a  bo'lmaydi.   Shuningdek, qonunda yoshlarni davlat   tomonidan qo'llab-quvvatlashning   qo'shimcha chora-tadbirlari, iqtidorli va  iste'dodli   yoshlarni, yoshlar tadbirkorligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, yoshlar ijtimoiy xizmatiga oid normalar o'z   aksini topgan. Yoshlar - har qanday jamiyatning ertasi. Ular tom ma'noda, O'zbekistonning eng katta boyligi,       bebaho xazinasi hisoblanadi. Zero, yangi O'zbekiston yoshlari - kelajagimiz va istiqbolimiz  poydevoridir. 

D.Urinova,

 Axborot -kutubxona markazi 

 Axborot bibliografiya xizmati  rahbari.