"KUTUBXONA - NURXONA"

INSON QALBIGA NUR OLIB KIRUVCHI MASKAN   
Dunyoda har qaysi davlat, har qaysi xalq, birinchi navbatda o'zining intellektual salohiyati, yuksak ma'naviyati bilan qudratlidir. Bunday yengilmas kuch manbai esa, avvalo, insoniyat tafakkurining buyuk kashfiyoti - kitob va kutubxonalardir.        
  SH.Mirziyoyev.  
Xalqimizning  turmush madaniyatini oshirishda, ularni  ma'naviy   dunyosini boyitishda   Axborot-kutubxona   muassasalarining  o'rni  beqiyosdir. Axborot-kutubxona muassasalarining  ijtimoiy  vazifasi   hozirgi  kun talabidan  kelib chiqib, tobora kengayib  bormoqda. Axborot-kutubxona muassasalarining oldida turgan dolzarb  masalalardan biri - yangi zamon kishisini yetuk malakali mutaxassis, madaniyatli va ma'rifatli inson qilib tarbiyalashdan iboratdir. 
Kutubxona kitobxonlik madaniyatini va badiiy adabiyot  targ`ibotini  yuksaltirishda  muhim   o`rin tutadi. Tuman  Axborot -kutubxona markazining fondlari keng doiradagi   kitobxonlarning  talabiga javob beradigan resurslar bilan muntazam to'ldirilib borilmoqda  va shu orqali kitobxonni  ko`paytirishga  intilmoqdamiz. 
Kutubxonalar kishilar qalbida ezgulik, yaxshilik, saxovat, sadoqat, mehr-muhabbat, oqibatni singdirishga xizmat qiladi. Zulmatga, nodonlikka, jaholatga qarshi kurashga undaydi. Kutubxonachi yosh avlodni, kitobxonlarni asrlar davomida  yaratilgan badiiy  adabiyot   namunalari  bilan  keng   tanishtirish va  ularga  bo`lgan   qiziqishini  shakillantirish hamda  ushbu   asarlarni  targ`ib qilishi kerak. Har bir kishi  bemalol  foydalana   olishi  uchun esa  kutubxonalar hammabop bo`lishi kerak.
Shuningdek, bugungi kutubxonachi dunyo miqiyosida  kutubxonalar faoliyatidagi yangiliklar va yutiqlardan boxabar  bo`lishi   lozim. Qolaversa,   mushtariylar  so`ragan kitobni  shunchaki  javondan   topib  berish  bilan cheklanmasdan, yoshlarni, kitobxonlar-ni talabini tezda anglash   va  to`g`ri  maslahat   yoki  taklifni  beradigan   zakovatli  shaxs  bo`lishi   lozim. 
"Kitob  har   qanday  bilimning  joni   va  yuragi, har  qanday   fanning  ibtidosidir", degan  edi  nemis   yozuvchisi  S.Sveyg.  Kitoblar   barcha zamonlar uchun eng   zarur  narsa, qalblar  malhami, bilimlar  xazinasi, donishmandlik  chashmasi   bo`lgan  va  bo`lib  qolaveradi. Kitob yordamida insoniyat o`z serqirra faoliyatining barcha   jabhalarida tajriba to`plagan, odamlar   kitobning  beqiyos  madaniy, ilmiy, ma`rifiy va tarbiyaviy  rolini   munosib  baholaganlar. Kitob - insoniyatning  so'zdagi va xatdagi tarixi. Kutubxona esa ilm-fan, bebaho boylik, aql xazinasi va shu xazina jo bo'lgan ma'naviy ma'rifiy maskandir. Kutubxonachilar mana shu xazinaning xazinabonlaridir. "Kishi uchun kitobdan azizroq va yoqimliroq suhbatdosh yo'qdir. Kitob balog'atda, latofatda tengi yo'q, munofiqlikdan xoli hamrohdir. Yolg'izlikda va g'amli ayyomlarda munis ulfatdir. Unda na nifoq boru, na gina. U shunday hamdamki, so'zlarida yolg'on va xato bo'lmaydi. Suhbatidan esa kishiga malollik etmaydi. U o'z do'stining dilini og'ritmaydi. Yuragini esa siqmaydi. U shunday rafiqdirki, kishi orqasidan g'iybat qilib yurmaydi. Uning suhbatidan senga shunday fayzli foydalar yetadiki, bunday foydani odamlardan topa olmaysan. Kitobdek do'st ichida barcha ilmu hilm mujassamdirki, u kishilarni o'tmishdan va kelajakdan ogoh qilib turadi".
Bu so'zlar  Muhammad Jabalrudiy  qalamiga mansub va ular hikmat darajasidadirlar. O'quv dargohi bir ulkan qalb bo'lsa, shu  qalbga   NUR olib kiruvchi maskan bu kutubxonadir.
Dilnora Urinova,
   tuman Axborot-kutubxona markazi Axborot-bibliografiya xizmati rahbari.