Қутуриш касаллигидан эхтиёт бўлинг!

Қутуриш ҳайвон ва одамларда учрайдиган ўткир юкумли касаллик бўлиб, уни нерв тизимини
шикастлантирувчи вируслар кўзғатади. Вируслар кўплаб миқдорда қутуриш касаллигига чалинган хайвонларнинг сулаги билан ташки муҳитга ажралади. Сулакда вируслар касалликнинг яширин, яьни касаллик белгилари юзага чикмаган даврда  мавжуд бўладиган қутуриш касаллигига чалинган ит, мушук, каламуш, бури, чиябури, бурсик ва куршапалаклар касалликнинг асосий манбаи хисобланади.
     Қутуриш касаллиги кандай юкади.
   Касаллик одамга ва ҳайвонга қутуриш касаллигида чалинган ҳайвонларнинг тишлаши, сулагининг тегиши ва тернаши натижасида юкади.
Касаллик кандай белгилар билан кечади.
 Одамга касалликнинг яширин даври ўртача 10-14 кун, баьзида бир йилгача ва ундан купрок хам давом этиш мумкин. Даставал тишланган жой кичийди, тортишиб оғрийди, битта жарохат ва чандиқ такроран яллиғланиши мумкин. Бемор тушкунликка тушади, одамлар билан мулоқат қилишдан қочади, уйқуси бузилиб, иштаҳаси буғилади. Унда қурқув ҳисси пайдо бўлади, кайфияти ўзгариб туради.Касалликнинг кузғалиш, яьни авж олиш даврида, беморнинг тана ҳарорати кўтарилади, сувдан, хаво (шамол)дан, ёругликдан, товушдан қурқиш аломатлари пайдо бўлади. Беморнинг овози буғилади, терлайди, сулаги окади, томирнинг тез-тез уруши давом этади, нафас олиши бузилади. Мускулларнинг тортишиши нафас ва ютуниш мускулларидан бошланиб, кейин хамма мускулларга тарқалади. Эс-хуши кирарли-чиқарли бўлиб колади. кейинчалик беморнинг кузига йук нарсалар кўринади, у алахсирайди.
Шундан кейин мускулларнинг фалажи бошланади. Бемор касаллик бошланганидан 4-6 кундан кейин вафот этади. Касаллик 100% ўлим билан тугайди.
  Қутуриш хайвон тишлаганда, тирнаганда ёки сулаги текканда, зудлик билан тиббий ёрдамга мурожаат килиш ва қутуриш касаллигига карши эмлашни ўз вактида, шифокор тавсиясига катьиян риоя килган холда олиш, касалликни олдини олишнинг олтин коидаси эканлигини 
ШУНИ УНУТМАНГКИ 
Қутуриш касаллигини олдини олиш учун қуйидаги тавсияларга амал қилинг 
 ит эгалари итларни сақлаганда 3 кун ичида худудий ветеринария врачларига мурожаат қилиш. 
 Уй хайвонларини, айникса итларни боғланган холда сакланг. Уларни каровсиз  колдирманг.                          
бегона ит ва мушуклар билан мулокат килманг!
 Хайвонларни қутуришга эмлатинг!
Каровсиз дайди ит ва мушукларни пайдо бўлишига зинхор йул куйманг!
Фарзандларингизга каровсиз ва касал итлар билан мулокат килмаслик кераклигини 
қутуриш касаллиги хайвонларнинг тишлаши, тирнаш, шунингдек сулагини тегиши   
Натижасида хам юкиши мумкинлигини мунтазам эслатиб туринг!
уйингиз атрофида ёки махаллада эгасиз ёки эгали дайди итларни кўрсангиз туман   ободонлаштириш бошқармаси қошидаги ит овловчи бригадага мурожаат қилиш. 
Хайвонларни парваришлаш маданиятига риоя килинг ва бошқаларни хам шунга  
ўргатинг.
 Агар борди-ю ит (мушук) тишласа, сулаги текса ёки тирнаса жарохатнинг катта 
кичиклигидан катьий назар, зудлик билан шифокорга мурожат килинг!
Ф.Эргашев
Туман Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш 
                                      бўлими  бошлиғи                                                                                                                
Мавзуга оид:
Саломатлик

Саломатлик

  • 11 фев, 21:09
Огоҳ бўлинг!

Огоҳ бўлинг!

  • 21 дек, 10:50