Кўнгил дафтаридан

Г У Л

Кўпдан буён қўшни кабинет деразасининг бир четида сувсизликдан қақраб

нимжон бўлиб ўсган тувакдаги гулни бугун касбдошимнинг столи устида кўриб 

қолдимУнинг чанг босган япроқлари ювилибгултувак тагига тоза тарелка қўйилибди.

Шу пайтгача ҳеч ким эътибор бермайбир четида турган гулнинг бугун шунчалик 

эъзоз топганига ҳайратланиб тикилиб қолдимШунда кўзим 

қип-қизил бўлиб очила бошлаган ғунчага тушдиЭнди менга ҳаммаси аён эди.

Ҳабиз кўпинча гуллар очилгандагина унга эътибор бериб қоламиз.

ДУНЁ АБАДИЙ

Дунёда абадий нарсанинг ўзи йўқҲамма нарса нисбийАммо дунёга сенинг

 келиб-кетишинг барча нисбийлардан ҳам нисбийроқ бўладиҲар 

куни зим-зиё тун қаърига қараб сени чақираман.

Хаёлимда ҳар куни деразамдан қараб тургандайсанХаёлимнинг деразасидан...

-  КелЁнимга келгинсинглимболалигимиздагидек бирга қўғирчоқ ўйнаймиз,- 

дейман.

Йўқишим кўп,- дейсан.

Бу дунёда ҳам ишларинг кўп эдиу дунё-даям бекор ўтирмас экансан-да.

Нима қилайодатим шунақа,- дейсан-дакўз 

олдимда қип-қизил гулга айланасанДераза яшнабчўғга 

айланадибориб-бориб хаёлимнинг уйига ўт кетадиСўнгра бу ўт юрагимни ёқади

Уч фарзандингни етим қилибонамни тирик мурдага айлантирибжигарларимизни

 пора-пора айлаган ҳижронжудолик алангаси бутун вужудимни ўртайди.

Тонгга яқин танам чала ёнган ўтинга ўхшаб тутаётгандек туюлади... 

Ўша аччиқ тутун аралаш уйқу кўзларимни очирмай - сенинг руҳингни 

хаёлимнинг деразасидан қувиб юборадиАхир болаларни ўйлашим,

 Умид ва Ишонч ила Олға қадам босишим лозим.

М Е Ҳ Р

Боболаримиз пальтосиз соғлом бўлишганБизлар пальто кийиб совқотамиз

Уларнинг юрагида ўти бўлганбизнинг уйимизда ўт борБоболаримизнинг меҳри

 улканқаҳри қаттиқ бўлганБизнинг қаҳримиз замонлар ўтиши 

билан юмшаб-юмшаб эрибохири лойқа сувгамеҳримиз эса тошга айланиб 

кетгандай гўё.

Бизлар гўй барча одамларга меҳрибонга ўхшаймизуаслида ёнимиздаги 

қўшнимизнинг ҳолидан бехабармизМеҳримизнинг бепоёнлиги қоғозларнинг 

жонсиз кўксига битилгандайҲар бир қоғоз бугунги меҳримизнинг ёниб 

битган бир чимдим кули холос.

Биздаяъни - ХХаср одамларида меҳр-муҳаббат

 

тўлиб-тошиб ётибдиФақат бу меҳрни ёлғончиликданлоқайдликданбағритошликдан

кўзбўямачиликданнодонликлар ичидан элабтозалаб ажратиб олиш керак бўлади.

Осмонимиз мусаффосувларимиз тозазаминимиз унумдор бўлишифарзандларимиз 

соғлом туғилиши учун ҳалол меҳнат қилиб курашайликҚадримизни йўқотмайлик.

Вақт борида аслимизгаўзлигимизгаўзбеклигимизга қайтайликМеҳрингизни 

бир-бирингиздан дариғ тутманг, эй одамлар...


Дилшода САИДОЛИМОВА.   

Мавзуга оид: